Technik żywienia i usług gastronomicznych

To zawód , który daje wiele możliwości zawodowych i rozwijania zainteresowań kulinarnych. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie.

T.6.     – Sporządzanie potraw i napojów

T.15.   – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
  • sporządzania oraz wydawania potraw i napojów;
  • planowania i oceny żywienia;
  • organizowania produkcji gastronomicznej;
  • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Założenia programowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostaną zrealizowane  w szkolnej pracowni gastronomicznej, żywienia i obsługi konsumenta.

Praktyki zawodowe odbywają się będą w zakładach gastronomicznych wszystkich typów  na terenie Bochni, powiatu a także podczas staży zagranicznych.

Absolwent może podejmować pracę we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie), obiektach zbiorowego żywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

Comments are closed.