Test kondycji

  • By ml
  • 13 maja, 2015
  • Komentowanie nie jest możliwe

Na przełomie kwietnia i maja uczniowie klas II i III wzięli udział w badaniach prowadzonych przez doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Były to  badania ankietowe- dotyczące oceny sposobu żywienia,  antropometryczne- dokonujące analizy składu ciała z zastosowaniem  Analizatora Jawon Medical IOI-353 oraz sprawnościowe-  z wykorzystaniem zmodyfikowanego Testu Sprawności Fizycznej Zuchory (ocena: szybkości, skoczności i gibkości).

Celem przeprowadzonych badań było  porównanie sposobu żywienia, składowych masy ciała oraz sprawności fizycznej wśród uczniów szkół średnich z większej i mniejszej miejscowości.

Zebrane w sposób anonimowy wyniki zostaną wykorzystane do zaprezentowania na krajowej konferencji naukowej a następnie opublikowane w wybranych czasopismach naukowych.

 

Categories: Aktualności

Comments are closed.