,,Tischnerowskie Ślady”

  • By ml
  • 11 marca, 2016
  • Komentowanie nie jest możliwe

W dniach 08- 09. 03.2016 r. uczennica naszej szkoły Marlena Bienias wzięła udział i otrzymała Wyróżnienie w  XI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Tischnerowskie Ślady” organizowanym przez Zespół Szkół Nr 3 im.  Ks. prof. Józefa Tischnera w  Wadowicach. Temat tegorocznego konkursu dotyczył ,,Rozważań o Ojczyźnie w Filozofii Księdza Profesora Józefa Tischnera’. Marlena Bienias, uczennica klasy I TEa godnie reprezentowała naszą szkołę wśród uczestników dziewięciu szkół z całej Polski biorących udział w Ogólnopolskim Konkursie Filozoficznym ,,Tischnerowskie Ślady”.Konkurs objęty został patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Podczas Finału Konkursu zostały wręczone nagrody za udział w Konkursie Fotograficznym ,,Być w Ojczyźnie” – to ,,być” sobą u siebie…” dla Daniela Warchołka – laureata I miejsca w konkursie oraz Natalii Grabowskiej – laureatce II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie ,,Tischnerowskie Ślady”.

Finał Konkursu  odbył się  w Wadowickim Centrum Kultury oraz w Zespole Szkół Nr 3 w Wadowicach im. Ks. prof. Józefa Tischnera. Ogólnopolski Konkurs ,,Tischnerowskie Ślady” propagujący życie i twórczość wybitnego filozofa ks. prof. Józefa Tischnera zainaugurował brat Kazimierz Tischner oraz pani Jolanta Satława- Dyrektor Zespołu  Szkół nr 3 w Wadowicach.

Marlena Bienias wzięła udział w części pisemnej konkursu oraz w drugiej części, w której młodzież szkół Tischnerowskich oraz szkół zaprzyjaźnionych przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą pojęcia ,,Ojczyzny”  wraz z ważnym komentarzem literackim. Pytania testowe w konkursie dotyczyły interpretacji trudnych zagadnień filozoficznych zawiązanych z pojęciem ,,Ojczyzny” w Filozofii księdza Profesora Józefa Tischnera pojmowanej wedle słów księdza Tischnera: ,, Co znaczy patriotyzm dla Ciebie, dla mnie, dla każdego z nas? Ojczyzna to alegoria, Ojczyzna to symbol, ale nie sposób jej sobie wyobrazić bez desygnatu”. Słowo Ojczyzna pochodzi od rzeczownika ,,Ojciec”. Pierwotne znaczenie Ojczyzny to Ojcowizna, to ziemia odziedziczona po Ojcu, Ojcowizna”. Ojczyzna w ,,Kazaniach sejmowych” ks. Piotra Skargi przedstawiona jest jako Matka. ,,Jako najmilejszej matki swej nie miłować i onej czcić nie macie, która was urodziła i wychowała, nadała i wyniosła” A która jest pierwsza i zasłużeńsza matka jako Ojczyzna, od której imię macie, od niej jest ?”. Rozumienie patriotyzmu Ks. prof. Józefa Tischnera było bliskie idei romantycznego poety Cypriana Kamila Norwida. Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek, to moralne zjednoczenie, świadomy wybór dobra wspólnego. ,,Etyka – jak mówi Tischner – to nie system abstrakcyjnych norm i zasad postępowania, ale to sposób trwającego w naszym narodzie doświadczania człowieka przez człowieka. A zatem etyka jest tu kluczowa w definiowaniu naszych polskich relacji wzajemnych i budowaniu ,,Ojczyzny w nas”. Warto podkreślić szczególną rolę autorytetu Papieża Jana Pawła II, który podkreślał szczególną rolę polskiej historii i europejskie źródła kultury, religii i naszego języka. Jan Paweł II był naszym duchowym przewodnikiem, prowadził nas nie tylko na duchowe przełęcze, piękne szczyty Tatr widziane z polskiej odległości. Uczył nas historii Ojczyzny, jej źródeł, początków polskiej państwowości. ( Jan Paweł II, Myśląc Ojczyzna”, 1983)..

Pytania testowe dotyczyły znajomości biografii Józefa Tischnera w szerokich kontekstach historycznych oraz zagadnień związanych z tematem polskiej ,,Ojczyzny”. Marlena Bienias przygotowała również prezentację tematycznie związaną z pojęciem ,, Ojczyzny ” w filozofii ks. prof. Józefa Tischnera”.

Opiekę merytoryczną  nad przygotowaniem do Ogólnopolskiego Konkursu ,,Tischnerowskie Ślady” pełniła pani Anna Szewczyk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Aktualności

Comments are closed.