Ubezpieczenie uczniów NW

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W BOCHNI

INFORMACJA DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

Ubezpieczyciel: STU Ergo Hestia S.A.

 

Podstawa: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16

Suma ubezpieczenia 16.000,- zł – wariant bezkomisyjny.

Ochrona ubezpieczeniowa: całodobowa w kraju i za granicą.

 

Okres ubezpieczenia od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

 

Możliwości zgłaszania szkód

  1. Drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie www.ergohestia.pl.
  2. Bezpośrednio przesłanie do Centrali listem poleconym na adres: STU Ergo Hestia,  ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.
  3. Szkody drobne można zgłaszać również telefonicznie: tel.  801 107 107 lub  58 555 55 55.

 

Druki zgłoszeń wypadków znajdują się w sekretariacie szkoły.

Zakres świadczeń i warunki ubezpieczenia od następstw  nieszczęśliwych wypadków dla dzieci, młodzieży, personelu

Zespół Szkół Nr 3 w Bochni w roku szkolnym 2019/2020

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej.

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16.

 

L.p.

Rodzaje świadczeń

Suma ubezpieczenia w zł

1

Trwały uszczerbek na zdrowiu- za 100% uszczerbku- za każdy 1% uszczerbku

16.000,00

160,00

2

Za zgon przez nieszczęśliwy wypadek

16.000,00

3

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do kwoty

4.800,00

4

Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez, itp. do kwoty

4.000,00

5

Ryczałt 1% przy 0% trwałego uszczerbku

160,00

6

Ryczałt 3% przy 0% trwałego uszczerbku

480,00

7

Koszty odbudowy zębów stałych – do kwoty ( max. 500 zł za zęba )

3.000,00

8

Śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa

16.000,00

9

Zwrot kosztów leczenia do kwoty

1.600,00

10

Dzienne świadczenie szpitalne związane z nieszczęśliwym wypadkiem do kwoty

1.800,00

11

Dzienne świadczenie szpitalne związane z chorobą  do kwoty

600,00

12

Assistance do kwoty

2.000,00

13

Terroryzm do kwoty

16.000,00

 

 

 

 

 

Comments are closed.