Warsztaty w Łopusznej

  • By ml
  • 19 czerwca, 2015
  • Komentowanie nie jest możliwe

9 czerwca młodzież naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach literackich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych noszących imię Księdza Profesora Józefa Tischnera zorganizowanych w ramach podsumowania Projektu ,,Rozwiń myśl – Czytam, więc jestem. Czytamy polskich filozofów- Józef Tischner”.

 ,,Przestrzenią człowiekowi najbliższą jest dom. Wszystkie drogi człowieka przez świat mierzą się odległością od domu. Widok z okien domu jest pierwszym widokiem człowieka na świat. Człowiek zapytany, skąd przychodzi – wskazuje na dom.

 Dom jest gniazdem człowieka”.            

                                  Ks. prof. Józef Tischner  ,,Filozofia dramatu“.

Warsztaty literackie odbyły się w Łopusznej, rodzinnej miejscowości Księdza Profesora Józefa Tischnera. Uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w ciekawych wykładach prowadzonych przez Panią Jolantę Kogut, dr Łukasza Tischnera i  red. Wojciecha Bonowicza, autora biografii o Księdzu Profesorze. Pierwsza cześć zajęć warsztatowych to ,,Wędrówki do krainy filozofów”, będąc wiernymi myśli Księdza Profesora wyrażonej w jego ,,Filozofii dramatu” podążyliśmy drogą pamięci i wspomnień do drewnianego Kościółka w Łopusznej bliskiego Księdzu Profesorowi, a następnie na Cmentarz w Łopusznej, gdzie spoczywa nasz Patron Ksiądz Profesor Józef Tischner.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję odwiedzić także dom wybudowany pod koniec lat osiemdziesiątych przez braci- Józefa i Mariana, w którym obecnie mieszka Pan dr Łukasz Tischner-bratanek ks. Profesora. Ksiądz Józef chętnie spędzał tu wakacje i wolne dni. W domu zachował się jego osobisty księgozbiór, szereg pamiątek po nim oraz portrety wykonane przez Mariana Gromadę.

Kluczem wedle którego odbywaliśmy spacer  po rodzinnej miejscowości Łopusznej- umiłowanej przez Księdza Tischnera- były wartości i miejsca dla Tischnera kluczowe- dom, Ojczyzna, Warsztat pracy, Kościół, Cmentarz. To one określają los, ludzkie życie.

Podczas zajęć warsztatowych odbyliśmy wycieczkę do Pstrągarni i zwiedziliśmy warsztat pracy ważny dla wielu mieszkańców Łopusznej- Ośrodek Zarybieniowy ,,Pstrąg”, który powstał z inicjatywy Krajowego Towarzystwa Rybackiego i jego prezesa pana Bronisława Romaniszyna. Plany zrobiono jeszcze przed II wojną światową, ale budowę rozpoczęto w czasie okupacji. Niemcy zgodzili się na otwarcie ośrodka, a nawet na wybudowanie drogi prowadzącej wzdłuż potoku Łopuszanka. Dzięki pracy przy tych inwestycjach wiele osób uniknęło wywiezienia na roboty do Niemiec.

Po obiedzie uczestniczyliśmy w drugiej części warsztatów – ,,Ludzie z Kryjówek” – uczestniczyliśmy we wspólnym ,,Czytaniu Tischnera” – eseju Księdza Profesora ,,Ludzie z kryjówek” i interesujących zajęciach integracyjnych. W grupach za pomocą elementów dramy, plakatu, prezentacji młodzież prezentowała przygotowane przez siebie projekty wykonane na podstawie wspólnej lektury i refleksji testu Tischnera.

W warsztatach uczestniczyła młodzież naszej szkoły- Laureaci Konkursów Tischnerowskich i Projektu realizowanego pod Patronatem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej ,,Czytam Więc jestem – Czytamy Polskich Filozofów- Józef Tischner” – Elżbieta Oleksy, Daniel Warchołek oraz Agnieszka Stachura pod opieką pani Anny Szewczyk.

 

 

Categories: Aktualności

Comments are closed.