Wicemistrz Wiedzy Hotelarskiej

  • By pc
  • 5 maja, 2015
  • Komentowanie nie jest możliwe

 Edyta Błoniarz zdobyła tytuł laureata zajmując drugie miejsce w etapie centralnym VII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

W dniach 20 – 23 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. E. Gierczak w Kołobrzegu odbył się finał VII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej pod  honorowym patronatem Pani Joanny Kluzik – Rostowskiej – Ministra Edukacji Narodowej oraz Pana Tomasza Jędrzejczaka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Do tej części konkursu zakwalifikowało się 36 uczniów z całej Polski, którzy w eliminacjach okręgowych zdobyli najwyższą liczbę punktów.

Hasło przewodnie tegorocznej Olimpiady brzmiało „Usługi hotelarskie w środkach transportu”.

Etap centralny podzielony był na dwie części. Pierwszą z nich był test wiedzy składający się ze 100 pytań, na których rozwiązanie uczestnicy mieli 60 minut. Ta część konkursu sprawdzała zarówno wiedzę z wszystkich przedmiotów zawodowych jak i to, w jakim stopniu uczniowie znają bieżące informacje z rynku hotelarskiego oraz zagadnienia z zakresu tematu wiodącego. Test wyłonił finałową piętnastkę, która przystąpiła do części praktycznej olimpiady.

Finaliści musieli wykazać się biegłą znajomością języka obcego oraz procedury przyjęcia gości na luksusowy statek pasażerski oferujący nietypowe, bardzo drogie usługi hotelarskie. Ich zadaniem była obsługa zagranicznych gości, którzy mieli rezerwację dla 2 osób, a przyjechali z dzieckiem i niepełnosprawną matką. Należało pamiętać, o zmianie rezerwacji kajuty z uwzględnieniem widoku na ocean oraz o wszystkich elementach procedury check in jednocześnie wypełniając dokumenty i udzielając odpowiedzi na różne pytania gości.  Jury oceniało zarówno poprawność językową, sposób rozwiązania problemu, jak i umiejętność pracy w recepcji. Umiejętności w zakresie sprawnej komunikacji w języku angielskim Edyta szlifowała z nauczycielką  języka angielskiego Marią Kortą – Borgosz.

Kolejnym zadaniem „finałowej piętnastki” było przygotowanie śniadania zgodnie z zasadami organizacji pracy pracownika room servicu oraz podanie go do pokoju gościa.

Ocenie podlegało nie tylko przygotowanie tacy, ale również posegregowanie zawieszek klamkowych z uwzględnieniem godzin podania posiłku, zapisanie informacji na tablicy dla pozostałych pracowników działu, dobór i ustawienie zastawy, szkła, sztućców, rytmiczność pracy, zaprezentowanie komisji efektu końcowego wraz z rachunkiem oraz czas, w którym wykonano wszystkie czynności.

Po dwóch dniach trudnych zmagań jury wybrało najlepszych „hotelarzy” w kraju. Edyta Błoniarz – na szczeblu centralnym VII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej zajęła II miejsce, zdobyła tytuł laureata i I Wicemistrza Wiedzy Hotelarskiej 2015.

W nagrodę za sukces uczennica dostała indeks pozwalający podjąć naukę w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, która jest zarówno organizatorem jak i Patronem Akademickim Olimpiady, tablet, aparat fotograficzny,  wieżę oraz wiele drobnych upominków. Uzyskany tytuł zwalnia Edytę z teoretycznej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Nad całością przygotowań uczennicy do poszczególnych etapów konkursu czuwała nauczycielka hotelarstwa mgr Lucyna Korta.

 Edycie gratulujemy i jesteśmy z niej bardzo dumni :-)

 

 

 

 

Categories: Aktualności

Comments are closed.