„Wyprawa – poprawa”

  • By ml
  • 23 września, 2015
  • Komentowanie nie jest możliwe

Od lat młodzież Zespołu Szkół NR 3 w Bochni bardzo aktywnie uczestniczy w akcji ,,Sprzątanie Świata. Każdą taką akcję poprzedza krótki wykład o potrzebie ochrony środowiska naturalnego, segregacji śmieci i wykorzystania surowców wtórnych. W dniu akcji uczniowie naszej szkoły pod opieką wychowawców i nauczycieli sprzątają wyznaczone wcześniej  ulice – tereny np: Nowy Świat, Krokowska, Teren Szkoły, Krakowskie Przedmieście, Droga do działek, Cmentarz Św. Rozalii, Czerwieniec, Zalesie Dolne, Zalesie Górne, Gipsowa, Parkowa, Św. Marka, Brodzińskiego, Oracka + Planty, Kolanowska. Wszyscy uczestnicy zwracają szczególną uwagę  na segregację śmieci. Młodzież pracuje w kilkunastoosobowych grupach, które zbierają makulaturę, plastik i pozostałe odpady do foliowych worków. Tam, gdzie jest to możliwe, likwiduje dzikie wysypiska. Nauczyciele podczas akcji  zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów w kontakcie z odpadami i podczas poruszania się po ulicach miasta. Zebrane odpady uczniowie składali we wcześniej w uzgodnionych miejscach i zostają one odebrane przez służby komunalne. Wszystkie śmieci zostają przetransportowane na składowisko odpadów.

              Uczniowie ZS NR 3 popierają tego typu przedsięwzięcia, wszyscy chętnie biorą udział w akcji, gdyż są świadomi zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Wierzą, że swoją proekologiczną postawą wpłyną na zmianę nawyków i przyzwyczajeń lokalnej społeczności. Tego typu akcje  przeprowadzane są sprawnie i w miłej atmosferze. Zbiera się około 260 worków odpadów, uczestniczy około 50% młodzieży naszej szkoły tj. klasy :I TEA, ITEB, I TED, II TEA, IITEB, II TEC, II TED, III TEA , III TEC, III TEF, III Z, IV TED.

Zdecydowanie musimy zadbać o  czystości tego terenu. Jest on coraz mniej zaśmiecany, ale nadal jest za duża ilość wyrzucanych śmieci tam gdzie ich nie powinno być.  I tym razem nie zabrakło „ciekawych” znalezisk ( suszarka do włosów, koszyki z pobliskich sklepów itp.). Młodzieży towarzyszył dobry humor i zaangażowanie – Trzymać tak dalej!
Jeśli nie będziemy segregować odpadów, zginiemy pod  wielką stertą śmieci.

Podziękowania dla wszystkich uczestników akcji kieruje koordynator – opiekun SKE- Danuta Tokarczyk.

 

 

 

Categories: Aktualności

Comments are closed.