Rekrutacja na staż zawodowy w Niemczech.

  • By pc
  • 23 września, 2013
  • Komentowanie nie jest możliwe

Rozmowa kwalifikacyjna do udziału w projekcie Leonardo da Vinci 2013  odbędzie się 27.09.2013 r. tj. w piątek  w godz. 13/30 – 15/00 w bibliotece szkolnej. Tematyka rozmowy w linkach poniżej tekstu.

Zapraszam uczniów Naszej szkoły do udziału w projekcie Leonardo da Vinci pt. “Kulinarna Podróż do Saksonii”.

Projekt skierowany jest głównie do uczniów klas gastronomicznych (kl.II i III), ale uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa( kl.II i III) również mogą wziąć w nim udział i zdobyć nowe umiejętności zawodowe.

Rekrutacja prowadzona jest dla grupy wyjeżdżającej w maju 2014 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w szkole do 30 sierpnia 2013 do godz. 15/00.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się pod koniec września 2013 r.

Od października rozpocznie się również kurs języka niemieckiego zawodowego dla I grupy wyjazdowej

Szczegółowy wykaz dokumentów oraz regulamin rekrutacji a także wszelkie inne informacje znajdują się poniżej.

BARDZO PROSZĘ O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NIŻEJ WYMIENIONYMI DOKUMENTAMI. 

 

Do otwarcia poniższych dokumentów potrzebny jest czytnik PDF  <—-  KLIKNIJ ABY POBRAĆ CZYTNIK PDF

POBIERZ INTERESUJĄCE CIĘ DOKUMENTY.

1. KULINARNA PODRÓŻ DO SAKSONII – STRESZCZENIE PROJEKTU.

2. REGULAMIN REKRUTACJI.

3. WYKAZ DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH.

# – ZGŁOSZENIE TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH KL. II

# – ZGŁOSZENIE TECHNIK HOTELARSTWA KL. II

# – ZGŁOSZENIE TECHNIK HOTELARSTWA KL. III

# – ZGŁOSZENIE KUCHARZ KL. III

# – ZGŁOSZENIE TŻiGD KL. III

# – FORMULARZ APLIKACYJNY – DLA WSZYSTKICH

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O PRZESŁANIU DOKUMENTÓW NA E-MAILA – NIE MUSZĄ BYĆ ONE PODPISANE !!!! WYPEŁNIAMY DO PISMEM KOMPUTEROWYM.

4. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – INFORMACJE.

 

CV – FORMULARZ DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH DO NIEMIEC

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Projekt pt. “Kulinarna podróż do Saksonii” przedstawiony przez Zespół Szkół nr 3 w Bochni zyskał uznanie ekspertów Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji i został zatwierdzony do realizacji z budżetem 106 000 euro. 

Udział uczniów w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Przed wyjazdem wezmą udział w kilkutygodniowym intensywnym kursie języka niemieckiego i zajęciach kulturowych, częściowo realizowanych w Polsce a częściowo w Niemczech min. poprzez wycieczki do najciekawszych miejsc u naszych zachodnich sąsiadów. Zostaną też wyposażeni w słowniki i inne rzeczy potrzebne do odbycia stażu oraz co najważniejsze – niezbędne „kieszonkowe” na drobne wydatki. Podróż do Niemiec zaplanowana jest luksusowym autokarem.

Propozycja stażu skierowana jest do 50 uczniów z klas I, II i III kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych technik żywienia i gospodarstwa domowego, kucharz, technik hotelarstwa.

Wyjazd na staż zaplanowany jest na rok szkolny 2013/2014  i 2014/2015.

- Każdy spośród uczestników będzie miał okazję zapoznania się z pracą, z podejściem do obowiązków w poszczególnych firmach o różnej specyfice i wielkości. Grupa uczestników będzie mogła się bezpośrednio włączyć się w normalną pracę w przedsiębiorstwach u naszych zagranicznych partnerów, przez co dodatkowo poznają nowe techniki przygotowania posiłków i nowe trendy w obsłudze gości - czytamy w założeniach projektu. - Uczestnicy poprzez nawiązanie nowych kontaktów zawodowych zwiększą swoją mobilność na wielkich rynkach UE, rozszerzą swoje horyzonty poznawcze, co pozwoli na dokonywanie ciągłej rotacji pomysłów i innowacji w dziedzinie technologii żywności, żywienia człowieka i obsługi konsumenta.

Celem projektu jest również:

- zdobycie certyfikatu Europass Mobilność;
- zdobycie świadectwa pracy z zakładów gastronomicznych w którym uczestnik odbywa staż;
- zdobycie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje z zastosowaniem elementów systemu ECVET;
- podniesienie umiejętności językowych
- zachęcenie uczestników do podejmowania własnej działalności gospodarczej
- zapoznanie się z wymogami europejskiego rynku pracy, jego strukturą i zasadami funkcjonowania;
- motywacja do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz lepsze możliwości prezentacji na rynku pracy nabytego wykształcenia i uzyskanego doświadczenia;
- wykonanie książki/broszury prezentującej regionalne potrawy Saksonii.

Wszelkie informacje o projekcie dostępne będą na stronie internetowej szkoły.

Już 104 uczniów Naszej szkoły skorzystało z możliwości wyjazdu na zagraniczny staż zawodowy. 

My już tam byliśmy – dołącz do nas !!!

 

Categories: Aktualności

Comments are closed.