“Zagraniczny staż zawodowy-ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia” – raport końcowy

  • By pc
  • 16 stycznia, 2020
  • Komentowanie nie jest możliwe

“Zagraniczny staż zawodowy-ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia” to projekt z konkursu wniosków z programu Erasmus+ z roku 2018. 

 W/w projekt był realizowany w Zespole Szkół nr 3 w Bochni od 30.11.2018 r. – 29.12.2019 r.

W projekcie wzięło udział 86 uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Bochni.

Uczestnikami projektu byli uczniowie kształcący się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik ekonomista.

Mobilności odbyły się w dwóch grupach.

Wszystkie założone cele projektu zostały zrealizowane.

Przedstawiamy raporty końcowe dla poszczególnych mobilności: 

Categories: Aktualności

Comments are closed.