Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)  jest Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni przy ul. Krakowskiej 20 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest od 25.05.2018 r.  Anna Gajewska – Mucha,                                                     e-mail: iod@zs3.bochnia.pl ; tel. 14 612 27 79

1. Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców  (prawnych opiekunów) - Pobierz dokument.

2. Klauzula informacyjna dla nauczycieli – Pobierz dokument.

3. Klauzula informacyjna dla pracowników administracji i obsługi – Pobierz dokument.

Comments are closed.